Facing

Facing: Permanent witte tanden

Dankzij de porceleinen Lumineers zijn de traditionele pijnlijke Veneers overbodig.

Lumineers van E.max CAD zijn porceleinen veneers die een pijnloze methode zonder preparatie bieden voor een permanent witte en stralende lach. Uw Lumineers tandarts kan deze tandschildjes zo dun als een contactlens plaatsen over uw tanden zonder dat uw tanden hiervoor onherstelbaar bewerkt dienen te worden. Lumineers kunnen zelfs over bestaande bruggen en kronen worden geplaatst!

Met traditionele Veneers diende gevoelige tandstructuren verwijderd te worden alvorens deze geplaatst konden worden. Met Lumineers is deze riskante bewerking overbodig, omdat de Luminers zo dun zijn dat ze op onbewerkte tandstructuren kunnen worden geplaatst. Lumineers biedt een veilige permanente oplossing als cosmetische behandeling voor onder meer verkleurde, bevlekte, beschadigde of scheefstaande tanden.

In slechts 2-3 tandartsbezoeken krijgt u een volledig nieuwe stralende lach die sinds de ontwikkeling van dit product clinisch en in de praktijk bewezen al minstens 20 jaar meegaan. Tevens is de behandeling volledig omkeerbaar doordat de tandstructuur niet bewerkt hoeft te worden.

 

Lumineers van Cerinate Methode

Voor  behandeling

 

Traditionele Veneers Methode

Voor behandeling;

Tanden hebben vlekken, zijn licht misvormd en hebben tussenruimtes . De tandarts maakt een afdruk en deze wordt naar de Tandtechnieker verstuurd, waar de lumineers worden vervaardigd.

Tanden zijn lichtelijk misvormd en hebben lichte vorm van vlekken. Een afdruk wordt gemaakt waarna deze naar het lab wordt vestuurd voor het maken van de Veneers.

 

Tandstructuur hoeft met Lumineers niet verwijderd te worden.

Tandstructuur dient met traditionele Veneers verwijderd te worden

Tijdens het volgende facing tandartsbezoek stelt uw tandarts zeker dat de Lumineers goed passen. Zonodig worden uw tanden licht opgeruwd/ bijgewerkt voor een goede plaatsing. Hierbij wordt géén gevoelige tandstructuur verwijderd, wat de pijnlijke behandeling vormt van traditionele Veneers. De Lumineers worden geplaatst met bonding en geplaatst met een Sapphire lamp.

*Anesthetische shots worden toegediend ter verdoving en de tanden worden bewerkt waarbij gevoelige tandstructuren worden verwijderd alvorens de Veneers kunnen worden geplaatst.

Lumineers voorkomt dit onderdeel van de behandeling

 

*Pijnloos eindresultaat

Mogelijk een gevoelig gebit

In slechts 2 bezoeken krijgt u een permanent witte en stralende lach zonder verdovingen, boren of pijnlijke ervaringen.

Een stralende lach, echter met een gevoelig gebit omdat tanden zijn bewerkt en deze methode is niet omkeerbaar zoals bij Lumineers het geval is.