Fluoride

Het advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tand ziekten van het Ivoren Kruis.

Het basis-fluoride-advies

0 en 1 jaar: vanaf het doorbreken van de eerste tandjes: éénmaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta 500- 750PPM F- (2 minuten)

2, 3 en 4 jaar: tweemaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta ( 2 minuten)

5 jaar en ouder:Minimaal  tweemaal per dag 2 minutenpoetsen met fluoridetandpasta 1.000-1.500 PPM F-

Voor alle leeftijden: alle andere vormen van fluoridegebruik in overleg met tandarts of mondhygiënist

De belangrijkste toepassing van fluoride voor de preventie van tandcariës voor alle leeftijden is fluoridetandpasta. Zo snel mogelijk na de doorbraak van het eerste tandje wordt geadviseerd te beginnen met één keer per dag de tanden te poetsen met een tandpasta voor peuters (met 500-750 ppm fluoride). Vanaf de tweede verjaardag is het advies om tweemaal per dag te poetsen met peutertandpasta. Na de vijfde verjaardag luidt het advies om over te schakelen op gewone fluoridetandpasta of kindertandpasta met 1000-1500 ppm fluoride. Het spreekt vanzelf dat tot ca. 6 jaar de ouder moet poetsen. Daarna moeten de ouders tot ca. 9 jaar het tandenpoetsen goed controleren en eenmaal per dag napoetsen.

Indien bij controlebezoeken blikt dat het opvolgen van het advies niet voldoende effect heeft of dat het advies niet gevolgd wordt kan de tandarts meer fluaride toedienen / voorschrijven.