Tandvleesproblemen

Tandvleesproblemen (parodontitis)

Gingivitis en parodontitis

In de mond bevinden zich grote hoeveelheden bacteriën. Die bacteriën hechten zich samen met etensresten vast aan tanden en kiezen in de vorm van tandplak. Door deze tandplak kan een ontsteking ontstaan aan de rand van het tandvlees. Dit wordt gingivitis genoemd. Als de ontsteking zich verder uitbreidt naar het kaakbot spreken we van parodontitis. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat u tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Eenmaal verloren gegaan kaakbot groeit niet meer aan. Hooguit kan het proces door een parodontale behandeling en goede mondhygiëne tot stilstand gebracht worden.

Gevoelig en bloedend tandvlees, loszittende tanden en kiezen, een vieze smaak in de mond en een slechte adem kunnen een indicatie zijn dat uw tandvlees ontstoken is. Bij rokers echter bloedt het tandvlees minder snel, terwijl het toch ontstoken kan zijn. Gingivitis en parodontitis geven zelden pijnklachten. Daardoor kan de tandvleesontsteking lang onopgemerkt blijven. Ga naar de mondhygiënist als u de conditie van uw tandvlees wilt laten controleren. De tandartsen en mondhygiënist en proventieassistenten  bij tandartsenpraktijk wijer-tzuid zijn namelijk gespecialiseerd in tandvleesaandoeningen en het voorkomen daarvan.

Mond is de poort naar het lichaam

Uw mond is de poort naar uw lichaam. Via uw mond kunnen allerlei bacteriën uw lichaam binnendringen. Het blijkt dat bacteriën in geïnfecteerd tandvlees via de bloedbaan kunnen worden meegevoerd, waardoor het vermogen van uw lichaam om zichzelf te beschermen wordt aangetast en uw gevoeliger wordt voor ziekte. Een goede mondhygiëne draagt dus bij aan uw algemene gezondheid en welzijn. De mondhygiënist is gespecialiseerd in tandvleesaandoeningen en het voorkomen daarvan. Ook kijkt de mondhygiënist over het algemeen langer in uw mond en in geval van tandheelkundige problemen verwijst de mondhygiënist u naar uw tandarts. Andersom zal de tandarts voor tandvleesproblemen de behandeling door de mondhygiënist laten overnemen.  Daarnaast kunt u, door te zorgen voor een goede mondhygiëne, tandheelkundige problemen zoals cariës en verlies van tanden en kiezen vaak voorkomen.

Relatie mondgezondheid en algehele gezondheid

Er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen tandvleesontstekingen c.q. een slechte mondgezondheid en bepaalde ziekten en omgekeerd:

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met diabetes (suikerziekte) een hoger risico op tandvleesaandoeningen en andere mondproblemen hebben dan mensen zonder diabetes. Suikerziekte kan tandvleesontstekingen verergeren en omgekeerd kunnen tandvleesaandoeningen het onder controle houden van diabetes bemoeilijken (problemen bij de regulering van bloedglucosespiegels).

Tijdens zwangerschap bestaat als gevolg van hormonale veranderingen niet alleen een hoger risico op tandvleesontstekingen: als de tandvleesontsteking ernstig wordt, hebben sommige zwangere vrouwen een verhoogd risico op een vroeg geboren baby met een laag geboortegewicht (zie ook zwangerschap).

Recent is gebleken dat bij een slechte mondhygiëne en parodontitis bacteriën een longontsteking kunnen veroorzaken, met name bij patiënten met een verhoogd risico. Dit risico kan worden verminderd door uitgebreide gebitsreiniging door de mondhygiënist en verbetering van de mondhygiëne.

Parodontitis wordt tegenwoordig in toenemende mate gezien als risicofactor voor het bevorderen van een hartinfarct en in zekere mate ook een herseninfarct. Er is echter nog uitgebreider onderzoek nodig om het oorzakelijk verband aan te tonen.

Als er al parodontitis of gingivitis aanwezig is zal dit verergeren door ziekten zoals diabetes type 1, kanker en AIDS. Ook door schadelijke gewoonten (roken, alcohol en stress) zal de situatie in de mond nadelig beïnvloedt worden.

Tevens kan medicijngebruik de mondgezondheid sterk beïnvloeden. Sommige medicijnen veroorzaken een droge mond, omdat ze de werking van de speekselklieren beïnvloeden.

Kortom de algemene gezondheid en de mondgezondheid beïnvloeden elkaar wederzijds. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een goede mondhygiëne!!! Laat uw mondhygiëne controleren.

Parodontitis

Parodontitis bestaat al geruime tijd, maar toch wordt er pas recent meer aandacht aan besteed. Zoals al uiteengezet bij gingivitis, is er bij parodontitis sprake van een tandvleesontsteking die zich heeft uitgebreid naar het kaakbot. Meestal merkt u parodontitis pas op in een vergevorderd stadium, omdat u er verder geen (pijn)klachten van hoeft te hebben. Uw tanden en kiezen kunnen goed zijn, maar zonder dat u het merkt kan het fundament (het tandvlees en het kaakbot) worden aangetast. Parodontitis kan leiden tot onherstelbare schade aan uw gebit en zelfs uiteindelijk tot het verlies van tanden en kiezen. U kunt dus hele gezonde tanden en kiezen hebben, maar als door parodontitis het kaakbot is aangetast, kunnen deze gezonde tanden en kiezen toch uitvallen. Eenmaal verloren gegaan kaakbot groeit niet meer aan. Hooguit kan het proces door een parodontale behandeling en goede mondhygiëne tot stilstand gebracht worden. Het is dus verstandig om een bezoek aan de mondhygiënist te brengen en de conditie van uw gebit en tandvlees te laten controleren.

Risicofactoren voor tandvleesontstekingen

Hieronder worden de risicofactoren voor tandvleesontstekingen zoals gingivitis en parodontitis genoemd:

-Roken is één van de belangrijkste risicofactoren voor parodontitis. Als u rookt herstelt het tandvlees ook slechter van een ontsteking.

-Diabetes (suikerziekte) kan een hoger risico van infecties met zich meebrengen waaronder een parodontale ontsteking.

-Hormonale veranderingen bij meisjes en vrouwen (bijvoorbeeld bij zwangerschap) kunnen het tandvlees gevoeliger maken en ertoe leiden dat gemakkelijker gingivitis ontstaat.

-Stress vermindert het vermogen van het lichaam om een infectie, zoals bijvoorbeeld een parodontale ontsteking, te bestrijden.

-Medicatie zoals anti-depressiva kunnen de mondgezondheid aantasten doordat zij leiden tot een vermindering van de speekselafgifte. Dit verhoogt het risico op tandvleesontstekingen zoals parodontitis.

-Ziekten als kanker of aids, maar ook de behandeling van deze ziekten kunnen de mondgezondheid aantasten.

-Als gevolg van genetische factoren krijgen sommige mensen eerder parodontitis dan anderen.

Roken

Parodontitis komt vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers. Bovendien is de ernst van parodontitis bij rokers groter dan bij niet-rokers. Ook reageren rokers minder goed op de behandeling van parodontitis dan niet-rokers. Door de nicotine vernauwen de bloedvaten in het tandvlees en worden de wanden van de bloedvaten minder doorgankelijk voor afweercellen. Met als gevolg dat er minder afweercellen richting tandplak kunnen gaan. Ook zorgen schadelijke stoffen in de rook ervoor dat de afweercellen minder goed functioneren in hun afweer tegen de bacteriën in de tandplak. Tevens zorgen deze schadelijke stoffen voor een verminderde speekselproductie. (Speeksel herstelt het natuurlijk evenwicht in de mond na het eten en voorkomt zo tandplakvorming.) Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat de tabaksrook zorgt voor een wijziging van de samenstelling van het tandplak: de agressieve bacteriën nemen toe. Een ander probleem is dat door de vernauwde bloedvaten de ontsteking van het tandvlees niet (tijdig) wordt opgemerkt (geen bloeding van het tandvlees) met als risico dat de ontsteking ongemerkt overgaat in parodontitis. Al deze factoren zorgen ervoor dat bij rokers die parodontitis hebben meer en sneller kaakbot wordt afgebroken dan bij niet-rokers met parodontitis. Kortom genoeg reden om te stoppen met roken!  De Tandarts, de mondhygiënist en de preventie-assistente en de huisarts kunnen u helpen met tips en handigheidjes bij het stoppen met roken.