Aandachtspunten

Wij willen u als patiënt graag een optimale service bieden. En daarom hebben wij gemeend om een aantal aandachtspunten op te stellen zodat wij al onze patiënten naar tevredenheid kunnen behandelen.

Eerste bezoek
Een goede mondgezondheid is belangrijk. Ons doel is dan ook om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Daarom is het voor ons belangrijk dat wij de nodige gegevens van u verzamelen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw mondconditie.

Wij vragen u dan ook om bij u eerste bezoek een gezondheidsverklaring (anamnese) in te vullen. Uw eerste afspraak zal bestaan uit een gecombineerde controlebezoek en een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek kunnen wij uw huidige mondconditie bepalen en kunt u uw wensen kenbaar maken zodat wij zo optimaal mogelijk aan die wensen kunnen voldoen.

Afspraken
Omdat we u graag op een prettige en efficiënte manier willen behandelen hebben we vaste tijden voor onze behandelingen vastgesteld. Wij vragen u dan ook om op tijd op uw afspraak aanwezig te zijn zodat we u volgens ons schema kunnen behandelen. Mocht u onverhoopt toch niet op u afspraak kunnen komen, dan verzoeken wij u dit minimaal 48 uur van te voren aan ons door te geven. Dit kan per email,  telefonisch of aan de balie worden gedaan.

Wanneer u een afspraak niet of niet tijdig afzegt, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw (aanvullende) zorgverzekeraar. De hoogte van de kosten van de niet geannuleerde afspraak is afhankelijk van het soort behandeling die voor u stond ingepland.

Wanneer u te laat op een afspraak verschijnt loopt u het risico dat de afspraak moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.

Afspraakherinnering
Wij sturen een afspraakherinnering via de email naar onze patiënten. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten. Mocht het echter een keer onverhoopt voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat.

Omdat we de tijd willen nemen voor onze patiënten werken wij in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak ( met uitzondering van de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden.

Pijnklachten
Wij reserveren dagelijks tijd vrij in onze agenda voor de behandeling van pijnklachten. Wanneer u ’s morgens voor 10 uur belt dan proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Mocht u later op de dag bellen dan streven wij erna om uiterlijk de volgende (werk)dag te helpen.

Uw gegevens
Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.  Wij handelen volgens de privacywet- en regelgeving die wettelijk is vastgesteld voor de tandheelkunde en wij hanteren de strenge regels die zijn opgesteld door de ISO.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw gegevens aan onze praktijk. Ook als deze gegevens wijzigen! (bijvoorbeeld een nieuw adres of telefoonnummer of als u verandert van zorgverzekeraar) U kunt de wijziging van uw gegevens bij voorkeur aan ons doorgeven per email of aan de balie.

Wanneer u niet of niet tijdig een wijziging van uw gegevens aan ons doorgeeft kan dat gevolgen hebben voor de facturering. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet of niet tijdig doorgeven van uw gewijzigde gegevens, bijvoorbeeld doordat een declaratie u niet tijdig bereikt, worden niet door ons overgenomen en zijn voor eigen rekening.

Hygiëne
Omdat wij als praktijk veel waarde hechten aan een goede hygiëne is het in de gehele praktijk niet toegestaan te roken of om huisdieren mee te nemen.