Tarieven en betalen

Uw mondzorgrekening
Samenwerking met Payt

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Payt. Payt is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw rekening op papier of online?

Uw declaratie wordt standaard door Payt digitaal verstuurd. Wanneer u een papieren exemplaar wenst te ontvangen dan kunt u daarover altijd even contact met ons opnemen.

Via het portaal van Payt: www.factuurinzien.nl kunt u uw (openstaande) rekeningen inzien en betalen.

Betalingsregeling

Payt hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om alles op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u bekijken of een betalingsregeling wenselijk is.